Novinky

13.01.2019

Co je nového v Kunicích?

Největší událostí roku 2018 se stala rekonstrukce a přístavba kunické základní školy, kterou se podařilo včas dokončit a v lednu 2019 úspěšně zkolaudovat. Současně se zahájila 2. etapa rozšíření mateřské školy.

Za zmínku také stojí, že se obci podařilo zajistit dotační prostředky, díky kterým se v roce 2018 realizovaly v některých částech Kunic investiční akce např.: kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, otočka autobusu, chodníky, nové povrchy komunikací…

Kunice jsou bezpochyby místem, kde se lidé rádi potkávají a tak ani špatné počasí neodradilo místní obyvatele od společného rozsvícení vánočního stromku.